Četvorokrevetna soba

4
3

Cena doručka je uračunata u cenu smeštaja.

Boravnišne takse nisu uračunate u cenu smeštaja.

  • Boravišna taksa za odrasle iznosi 70,00 din.
  • Boravišna taksa za decu od 7 do 15 godina iznosi 35,00 din.
  • Boravišna taksa za decu do 7 godina se ne plaća.

Za grupe i paket aranžmane ugovara se posebna cena po odluci direktora.

Room details

8,500.00 / Per night

Room & suits

Cena doručka je uračunata u cenu smeštaja. Boravnišne takse nisu uračunate u ...
4
3
Cena doručka je uračunata u cenu smeštaja. Boravnišne takse nisu uračunate u ...
2
1
Cena doručka je uračunata u cenu smeštaja. Boravnišne takse nisu uračunate u ...
1
Cena doručka je uračunata u cenu smeštaja. Boravnišne takse nisu uračunate u ...
1
Cena doručka je uračunata u cenu smeštaja. Boravnišne takse nisu uračunate u ...
2
1
Cena doručka je uračunata u cenu smeštaja. Boravnišne takse nisu uračunate u ...
3
2
Cena doručka je uračunata u cenu smeštaja. Boravnišne takse nisu uračunate u ...
3
2